RECOMANEM LLEGIR AQUESTES CONDICIONS D'ÚS ABANS D'UTILITZAR AQUESTA LLOC WEB.

Igni Gym Studio S.L. B67585034 Registre mercantil: 19186510. IVA 21% – Número de operador intracomunitario ESB67585034

Per IGNI GYM STUDIO: En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de Juliol, de de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la Directiva 2000/31 / CE, de Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la Informació, s’informa a l’usuari que aquesta és la pàgina Web corporativa de IGNI GYM STUDIO, societat mercantil constituïda d’acord amb la legislació espanyola, proveïda amb raó social IGNI GYM STUDIO SL amb CIF B67585034, amb domicili Carrer Sant Llorenç 18, Sabadell 08202, i inscrita en el Registre Mercantil. Adreça: www.ignigymstudio.com. Dades de contacte: telèfon 931543434, email hola@ignigymstudio.com.

Aquestes condicions d’ús i la política de privacitat contenen informació important sobre l’ús d’aquesta pàgina web. A l’utilitzar aquesta Web, vostè expressa la seva acceptació d’aquestes condicions d’ús i la política de privacitat. Si no està d’acord amb totes aquestes condicions d’ús i la política de privacitat, si us plau no utilitzi aquest lloc web.

IGNI GYM STUDIO pot revisar aquest termes d’Ús en qualsevol moment sense previ avís individual. L’ús continuat d’aquest lloc web significarà que vostè accepta aquests canvis, i que complirà amb totes les lleis i regulacions aplicables. Els materials publicats en aquest lloc web estan protegits per la llei, incloent, però no limitat a les lleis d’espanya.

TERMES I CONDICIONS

 

Concessió de Drets

Subjecte a el compliment de les condicions d’ús en tots els aspectes materials, IGNI GYM STUDIO li concedeix una llicència no exclusiva, no transferible i no transferible a tercers, llicència limitada, revocable per: (a) accedir i veure pàgines d’aquest Lloc Web per al seu ús personal, Només ús no comercial; i (b) imprimir un nombre raonable d’aquestes pàgines per al seu ús personal, no comercial.

 

Restriccions d’ús

Tot el contingut d’aquest lloc web, com ara text, gràfics, imatges, fotografies, il·lustracions, música, sons, vídeos, marques, noms comercials, marques de servei, logotips, dades, programari, seqüències, etiquetes, informació i altres materials, des d’ara Contingut, són propietat intel·lectual de IGNI GYM STUDIO. Aquests continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’Abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17 / 2001, de 7 de desembre, de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i/o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de IGNI GYM STUDIO de qualsevol contingut inclòs en el Lloc web.

Qualsevol ús dels Continguts no expressament previst per aquestes condicions d’ús és una violació d’aquestes Condicions d’ús i pot violar els drets d’autor, marques registrades i altres lleis. A excepció del que expressament permès en el present document, cap dels continguts pot ser usat, copiat, reproduït, distribuït, republicat, descarregat, mostrat públicament, publicat, transmès, modificat, traduït, compilat, o usat per a preparar treballs derivats de cap manera ni per qualsevol mitjà sense el consentiment previ per escrit de IGNI GYM STUDIO. IGNI GYM STUDIO l’autoritza a veure i descarregar una sola còpia dels Continguts únicament per al seu propi ús legítim, personal i no comercial, si no conserva tots els avisos de drets d’autor i drets de propietat en els Continguts. Tampoc pot: (a) emmarcar o utilitzar qualsevol tècnica de marcs per a tancar qualsevol porció del Lloc Web o de continguts; (B) descompilar, descodificar, desmuntar, realitzar enginyeria inversa, desmuntar o intentar descobrir el codi font o el marc arquitectònic per a qualsevol programari dins o associat amb el lloc web; o (c) accedir a el Lloc Web amb el propòsit de desenvolupar, comercialitzar, vendre o distribuir qualsevol producte o servei que competeixi amb o inclogui característiques substancialment similars a aquest lloc web o qualsevol dels productes o serveis oferts per IGNI GYM STUDIO. Està prohibit l’ús dels Continguts en qualsevol altre lloc web o en un entorn informàtic en xarxa per a qualsevol propòsit. Tots els drets no esmentats expressament aquí són reservats per IGNI GYM STUDIO.

Vostè no pot, sense el permís per escrit de IGNI GYM STUDIO, copiar qualsevol contingut d’aquest Lloc Web. No podeu fer servir aquest lloc web per a cap propòsit que sigui il·legal o prohibit per aquests Termes d’Ús. No podeu fer servir aquest lloc web de cap manera que pugui malmetre, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web, o interferir amb l’ús de tercers d’aquest Lloc Web per terceres parts. Vostè no pot intentar obtenir accés no autoritzat a el Lloc Web mitjançant la pirateria, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà. IGNI GYM STUDIO es reserva el dret, a la seva única discreció, de cancel·lar l’accés a la Web, o qualsevol porció d’ell mateix, en qualsevol moment, per qualsevol motiu o sense cap motiu, sense previ avís.

El seu accés i ús del Lloc Web han de complir encara més en tots els aspectes materials amb les directrius d’ús publicats per IGNI GYM STUDIO.

 

Normativa d’ús i accés

La direcció té reservat el dret d’admissió.

Només podrà accedir-se a l’estudi durant les sessions i sempre que tingui una reserva confirmada.

En tot moment el monitor de sala o personal de la instal·lació serà el màxim responsable i s’hauran de seguir les seves indicacions.

Està prohibit menjar a les sales o els vestidors.

Els monitors i les classes poden patir canvis sense necessitat de notificació prèvia per causes de força major.

 

Compres

Els abonaments de classes dirigides, no són reemborsables a l’igual que els entrenaments personals i abonaments il·limitats. Els bons tenen data de venciment que s’indica quan s’adquireixen i els preus estan subjectes a canvis. Recordeu que les compres podran ser dutes a terme per altres proveïdors. Els bons no es poden revendre. Qualsevol persona, lloc web o servei considerats com revenda de abonaments o sessions i entrenament personal no tindrà cap validesa i no es concedirà cap reemborsament. IGNI GYM STUDIO es reserva el dret de prohibir a qualsevol persona o entitat que consideri que hagi violat aquest punt.

En el moment de la compra d’un abonament, s’haurà de fer el pagament d’aquest i de la matrícula si és necessari. Els següents pagaments es domiciliarant mitjançant la targeta a través d’una entitat bancària.

Totes les ofertes i promocions que s’anuncien en aquest lloc web són nul·les on estiguin prohibides, i estan subjectes a la publicació de les normes oficials d’aquestes ofertes o promocions.

 

La sessió

Per poder gaudir de les classes d’IGNI GYM STUDIO s’haurà de fer la compra d’un abonament recorrent o d’un pack de sessions. Aquest s’ha de comprar a través de la web, l’app o a la mateixa instal·lació.

Un cop tens la compra feta, s’ha de fer la reserva de la classe, com a mínim una hora abans de l’inici de la sessió.

 

Política de cancel·lacions

Les reserves es poden cancel·lar fins a 1 hora abans de l’inici de la sessió. Les cancel·lacions fetes amb menys d’1 hora abans de l’inici de la sessió, suposarà la pèrdua de la sessió. Si hi ha places lliures a l’hora de la sessió, poden unir-se clients espontanis a la classe. Si heu d’arribar tard, truqueu a recepció i ens ocuparem de que el seu sac quedi reservat per un màxim de cinc minuts després que comenci la classe. Després d’aquest temps ja no podrà entrar a la classe ja que pot ser perjudicial per a la salut incorporar-se a la classe començada i suposa un trastorn per al bon funcionament de la classe.

 

Política de devolucions

Els packs de sessions, tenen una durada limitada en funció del nombre de sessions. A la pàgina web i a la recepció del centre es mostren les diferents opcions de packs així com el seu preu i durada. Un cop passada la data d’expiració de el bo, no s’admeten devolucions ni canvis.

Els packs poden ser transferits. No s’admetran devolucions excepte problemes mèdics degudament acreditats i només en el cas que el pack estigui en vigor. En aquest cas, l’import de el pack no consumit s’abonarà de la mateixa manera que hagi estat adquirit.

No s’admet la devolució d’abonaments recorrents. Aquests es podrán cancelar fins a 3 dies abans de la renovació de la quota del mes següent, i es podrà fer a la recepció, per mail o per l’app.

 

Material necessari

És obligatori l’ús de tovallola durant la sessió. A recepció es proporciona una gratuïta que després del seu ús s’ha de dipositar als contenidors per tal de dur-les a la bugaderia i netejar-les.

Es recomana utilitzar benes o guantillas per a l’activitat de boxing. És obligatori l’ús de guantillas amb els guants del centre.

 

Vestuaris

Les taquilles dels vestuaris són d’ús puntual i només mentre es gaudeix de la sessió reservada. Només es pot utilitzar una taquilla per sessió. Els objectes dipositats en les mateixes a la fi de la jornada es retiraran i guardaran durant una setmana. Posteriorment el titular renuncia a qualsevol compensació econòmica o indemnització.

L’ús de taquilles no suposa contracte de dipòsit ni implica cap responsabilitat sobre el seu contingut.

Recomanem encaridament un ús racional dels espais comuns i de l’aigua perquè la convivència sigui òptima i per respecte al medi ambient.

 

Enllaços i Informació externa

El lloc web o usuaris del Lloc Web poden proporcionar enllaços a altres Lloc Webs o recursos. Vostè reconeix i accepta que IGNI GYM STUDIO no dóna suport i no és responsable de cap contingut, publicitat, productes, serveis o una altra informació en o disponibles en aquests Llocs Webs o recursos externs. Aquests Llocs Webs estan subjectes a diferents condicions d’ús i polítiques de privacitat, vostè és responsable de la seva lectura. A més, vostè reconeix i accepta que IGNI GYM STUDIO no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua causada per o com a resultat de l’ús o dependència de qualsevol informació.

 

Modificacions del Lloc Web

IGNI GYM STUDIO es reserva el dret en qualsevol moment per modificar o interrompre, temporal o permanentment aquest Lloc Web (o qualsevol part d’ell mateix) amb o sense previ avís. L’usuari accepta que IGNI GYM STUDIO no serà responsable davant vostè o qualsevol tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del Lloc Web (o qualsevol part de la mateixa).

 

Indemnització

Vostè es compromet a indemnitzar i mantenir a IGNI GYM STUDIO, els seus agents, afiliats, empreses matrius i filials, socis, concessionaris, contractistes, tercers no afiliats, i tots els seus directors, propietaris i empleats (col·lectivament, «Alliberats») innocents de i contra qualsevol reclamació, demanda, pèrdua, dany, cost, responsabilitat i despesa, incloent els honoraris raonables d’advocats, resultants de o com a resultat de la seva: (a) l’accés o ús del Lloc Web; (B) la violació dels Termes d’Ús o qualsevol llei o regulació; o (c) qualsevol violació dels drets d’una altra part.

RENÚNCIA DE GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En cap cas IGNI GYM STUDIO serà responsable per qualsevol dany a conseqüència directa, indirecta, especials, o d’un altre tipus que derivi de la utilització del Lloc Web, o qualsevol altre lloc web vinculat / de tercers, incloent sense limitació, qualsevol pèrdua de beneficis, interrupció de negocis, pèrdua de programes o altres dades en el seu sistema o d’un altre tipus, incloent qualsevol reclam que van renunciar els que anteriorment en aquest acord, fins i tot si IGNI GYM STUDIO adverteix expressament de la possibilitat d’aquests danys de manipulació.

IGNI GYM STUDIO no ofereix cap representació o garantia, explícita o implícita, incloent les garanties implícites d’idoneïtat per a un propòsit particular, comerciabilitat i de no infracción.
El seu compte

Si vostè manté un compte en aquest lloc web, vostè és responsable de: (a) proporcionar informació de compte precisa i actualitzada; (B) mantenir la confidencialitat del compte i la contrasenya; (C) i de restringir l’accés al seu ordinador. Vostè es compromet a acceptar la responsabilitat per totes les activitats que es realitzin amb el seu compte o la contrasenya.

 

General

Llevat que s’indiqui expressament en un avís o una abstenció particular, publicat per o en nom de IGNI GYM STUDIO en aquest lloc web, aquestes condicions d’ús i política de privacitat, constitueixen l’acord complet entre vostè i IGNI GYM STUDIO pel que fa a l’accés i ús del Lloc Web i continguts. Les condicions d’ús reemplacen totes les negociacions prèvies o simultànies, orals o escrites i acords entre vostè i IGNI GYM STUDIO pel que fa a l’esmentat assumpte. El fracàs de IGNI GYM STUDIO d’exercir o fer valer qualsevol dret o disposició d’aquestes Condicions d’ús no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició. Si alguna clàusula de les Condicions d’ús es considera invàlida o no exigible sota la llei aplicable, llavors aquesta disposició s’interpretarà, restringida, alterada o, si escau, en la mesura necessària per a eliminar el seu invalidesa o inaplicabilitat, sense que de cap manera que afecta les parts restants de les condicions d’ús.
IGNI GYM STUDIO no afirma que els continguts siguin apropiats o poden ser descarregats fora d’Espanya. L’accés als continguts per part de certes persones en certs països pot no ser legal. Si accedeix a al Lloc Web des de fora d’Espanya, ho fa sota el seu propi risc i és responsable de l’acompliment de les lleis de la seva jurisdicció.

Qualsevol disposició que, per les seus termes, està destinat a sobreviure a l’expiració o terminació de les condicions d’ús sobreviurà a aquest venciment o finalització per qualsevol motiu, incloent, però no limitat a, l’arbitratge obligatori i renúncia de demanda col·lectiva, Exclusió de garanties, Limitació de responsabilitat, indemnització, el general, restriccions d’ús, la Llei de Govern, Enllaços i Materials exteriors i Modificacions del Lloc Web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta pàgina web és propietat i està operat per IGNI GYM STUDIO. Aquesta política de privacitat descriu com IGNI GYM STUDIO pot utilitzar, divulgar i protegir la informació recopilada a través del seu accés i ús del Lloc Web.

CONSENTIMENT

A l’accedir o utilitzar aquest lloc web, vostè accepta la recopilació, ús, divulgació, emmagatzematge i processament de la informació i altra informació rebuda per IGNI GYM STUDIO d’acord amb aquesta política de privacitat, les condicions d’ús, i segons ho permeti o requereixi la llei aplicable.
Com recollim.

ÚS D'INFORMACIÓ

La informació que ens proporciona directament. Podem demanar certa informació tal com el seu nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, contrasenya i altres dades. Podem conservar els missatges que envieu a través del Lloc Web, i també podem retenir altra informació que vostè ens proporciona voluntàriament. Utilitzem aquesta informació per operar, mantenir i proporcionar informació per a la funcionalitat del Lloc Web, i com es detalla més endavant.

Informació recopilada o rebuda de tercers. Podem rebre informació sobre vostè de tercers. Sempre ha de revisar i, si cal, ajustar la configuració de privacitat en els serveis de tercers abans d’enllaçar o connectar a la Web. També podem recopilar informació sobre vostè dels nostres associats comercials de tercers, com ara VIRTUAGYM, el nostre proveïdor de serveis de reserva de classe, i les fonts públicament disponibles. Recordeu que per a la recol·lecció, processament, ús i divulgació d’informació VIRTUAGYM està subjecta a la seva política de privacitat en https://business.virtuagym.com/es/politica-de-privacidad/.

Informació Analytics. Podem recollir, mesurar i analitzar les tendències de trànsit i ús per al lloc web, i usar eines d’anàlisi de tercers per ajudar-nos ( «Analytics Eines «). Això ens permet comprendre, entre altres coses, que utilitzeu el Lloc Web, la forma en què ho estan fent servir, i les maneres de millorar el lloc web. Les eines d’anàlisi poden utilitzar cookies i els identificadors de dispositius persistents per recollir i emmagatzemar informació com l’hora de la visita, les pàgines visitades, el temps dedicat a cada pàgina, l’adreça IP i el tipus de sistema operatiu utilitzat.

Galetes. Quan visita el lloc web, podem enviar una o més galetes (petits arxius de text que contenen una cadena de caràcters alfanumèrics) al seu ordinador que identifica de forma exclusiva la seva navegador i millorar la seva navegació en el Lloc Web. Una galeta també ens pot transmetre informació sobre com s’utilitza el lloc web (per exemple, les pàgines que visita, els enllaços que utilitza i altres accions que pren), i nosaltres o als nostres associats ens permetrà realitzar un seguiment del seu ús del Lloc Web . Hi ha almenys dos tipus diferents de galetes: les galetes de sessió i persistents. Una galeta persistent roman en el seu disc dur després de tancar el navegador. Les galetes persistents poden ser utilitzades per la seva navegador en visites posteriors a l’Lloc Web. Les galetes persistents poden ser eliminades seguint les instruccions del seu navegador d’Internet per a l’eliminació de cookies. Una galeta de sessió és temporal i desapareix després de tancar el navegador. Vostè pot configurar el seu navegador per rebutjar totes les cookies o perquè li notifiqui quan s’envia una cookie. No obstant això, algunes característiques de la pàgina web poden no funcionar si les galetes estan desactivades.

Arxiu de registre. La informació del registre de fitxers es notifica automàticament pel seu navegador cada vegada que accedeix a una pàgina de la Web. A l’utilitzar o accedir a el Lloc Web, els nostres servidors poden registrar automàticament certa informació d’arxiu de registre, com la seva petició de Web, adreça IP, tipus de navegador, pàgines de referència i els URL de sortida /, nombre de clics i com interactuar amb enllaços al lloc web, noms de domini, pàgines de destinació, i les pàgines visitades.
GIF transparents / interceptors de xarxa. GIF transparents (també coneguts com comptadors de visites) permeten el seguiment de la resposta d’un usuari a un correu electrònic o l’ús del Lloc web de manera que no reveli informació personal identificable. Podem utilitzar GIF transparents o tecnologies similars per avaluar les respostes als correus electrònics i l’ús del Lloc Web. Per exemple, podem utilitzar GIF transparents per rastrejar missatges de correu electrònic quan s’obren i el que es fa clic als enllaços pels destinataris. És possible desactivar la capacitat dels GIF transparents per capturar la informació mitjançant el bloqueig de galetes.

Els identificadors de dispositius. A l’utilitzar o accedir a el lloc web utilitzant un dispositiu mòbil, és possible accedir, recollir, monitoritzar i / o de forma remota emmagatzemar un o més identificadors de dispositius «,» com un identificador únic universal ( «UUID»). Els identificadors de dispositius són petits fitxers de dades o estructures de dades similars emmagatzemats en o associats amb el dispositiu que identifica de forma exclusiva el dispositiu. Un identificador de dispositiu pot consistir en dades emmagatzemades en relació amb el maquinari de el dispositiu, sistema operatiu o un altre programari, o dades enviades a el dispositiu per nosaltres. Un identificador de dispositiu ens pot transmetre informació sobre com navegar i utilitzar el Lloc Web. Un identificador de dispositiu pot romandre persistentment en el dispositiu per millorar la seva navegació en el Lloc Web. Algunes característiques del Lloc Web poden no funcionar si l’ús o la disponibilitat dels identificadors de dispositius estan deteriorats o amb discapacitat.

Identificadors de publicitat. Els identificadors de publicitat són cadenes úniques associades amb el dispositiu mòbil que són proporcionats pel sistema operatiu. Els identificadors de publicitat poden ser modificats o desactivats pels usuaris en la configuració de sistema operatiu.
Dades de localització. A l’utilitzar o accedir a el lloc web utilitzant un dispositiu mòbil, és possible accedir, recollir, monitoritzar i/o de forma remota emmagatzemar «dades de localització», que pot incloure coordenades dels GPS (per exemple, la latitud i/o longitud) o informació similar pel que fa a la ubicació del dispositiu. Les dades de localització poden transmetre’ns informació sobre com navegar i utilitzar el Lloc Web. Algunes característiques del Lloc Web, en particular els serveis basats en la localització, poden no funcionar si l’ús o la disponibilitat de les dades de localització es afectin ni inhabilitat.

Comunicacions comercials. Podem utilitzar la informació que recollim o rebre per comunicar-nos directament amb vostè. Per exemple, podem utilitzar la informació per enviar-li correus electrònics que contenen butlletins de notícies, promocions i ofertes especials. També podem utilitzar la informació per enviar avisos relacionades amb el servei (per exemple, comunicacions, verificació del compte, tècniques i de seguretat).

L’ús de cert tipus d’informació de tipus de servei. Podem utilitzar la informació de les galetes, arxius de registre, identificadors de dispositius, dades de localització i GIF transparents per: (I) recordar la informació perquè no hagi de tornar a introduir-la durant la seva visita o la propera vegada que visiti el Lloc Web ; (II) proporcionar, contingut o informació personalitzada; (III) controlar l’eficàcia del Lloc Web; (IV) controlar les estadístiques totals, com el nombre total de visitants, el trànsit i els patrons demogràfics; (V) diagnosticar o solucionar problemes de la tecnologia; (VI) donar publicitat al seu navegador o dispositiu; i (VII) realitzar investigacions o enquestes.

Ús de la informació amb el seu consentiment. Podem utilitzar la seva informació per a qualsevol altre propòsit per al qual dóna el seu consentiment.

La combinació de la informació. Podem combinar la informació que recollim sobre vostè, a partir d’una o diverses fonts, i utilitzar-lo en la forma descrita en aquesta política de privacitat. Com podem compartir la seva informació.

Socis comercials i proveïdors de serveis. Podem compartir la seva informació amb socis de negocis de tercers i proveïdors de serveis que realitzen serveis en el nostre nom en relació amb el Lloc Web, com ara el nostre proveïdor de serveis de reserva de classe, VIRTUAGYM. També podem compartir informació sobre vostè amb qualsevol de les nostres subsidiàries o afiliades per a fins compatibles amb aquesta política de privacitat.

Canvi de negocis. Si ens involucrem en una fusió, consolidació, adquisició, venda d’actius, aliança d’empreses, oferta de valors, la fallida, reorganització, liquidació, dissolució o una altra transacció, o si la propietat de la totalitat o substancialment la totalitat del nostre negoci ben canvia , és possible que compartir o transferir la informació a una tercera part o les parts en relació amb aquesta transacció o canvi de propietari.

La divulgació és necessària: Independentment de les decisions que prengui respecte a la seva informació i en la mesura permesa o requerida per la llei aplicable, podem divulgar informació sobre vostè a tercers a: (I) fer complir o aplicar les condicions d’ús, aquesta política de privacitat o qualsevol acord de llicència d’usuari final; (II) complir amb lleis, citacions, ordres, ordres judicials, procés legal o sol·licituds governamentals o de les forces de l’ordre; (III) protegir els nostres drets, la reputació, la seguretat o la propietat, o la dels nostres usuaris o altres; (IV) protegir contra la responsabilitat legal; (V) establir o exercir els nostres drets per defensar-se contra demandes legals; o (VI) investigar, prevenir o prendre acció respecte a activitats il·legals coneguts o sospitosos; frau; els nostres drets, la reputació, la seguretat o la propietat, o els dels nostres usuaris o altres; violació de les condicions d’ús, les nostres normes o acords; o com ho requereixi la llei.

Compartint informació. Podem compartir certa informació del tipus de servei, inclosa la informació obtinguda a través d’eines com les galetes, arxius, identificadors de dispositius, dades de localització i GIF transparents (com dades anònims d’ús, pàgines de referència / sortida i les adreces URL, tipus de plataforma, el nombre de clics de registre, etc.) amb els nostres socis de negocis de tercers per als fins descrits en l’article «Com recollim i utilitzem la informació.» també podem agregar o d’una altra manera tira de dades de totes les característiques d’identificació personal i pot compartir dades anònims que, agregats amb tercers festes.

 

Com protegim la seva informació?

L’informem que complim amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, «LOPD»), la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat
OPCIONS SOBRE LA SEVA INFORMACIÓ

El control de la configuració. Pot limitar el seu navegador o dispositiu mòbil per proporcionar certa informació amb la configuració de la configuració al navegador, sistema operatiu o dispositiu. Si us plau, consulteu la documentació sobre el navegador, sistema operatiu o dispositiu aplicable per als controls disponibles que té. També pot deixar de rebre missatges promocionals nostres seguint les instruccions per cancel·lar la subscripció a aquests correus electrònics.

No Track. En aquest moment, no reconeixem «no rastrejar» els senyals enviades des dels navegadors del Lloc Web. Els serveis de tercers que utilitzem pot recopilar

informació personal sobre els usuaris individuals i les seves activitats en el temps i en diferents pàgines web. En alguns casos, és possible que pugui desactivar els mecanismes de seguiment, però fer-ho pot desactivar certes funcions del Lloc Web. Per desactivar el seguiment, consulteu la documentació del seu navegador, sistema operatiu o dispositiu mòbil. Per a alguns dispositius, pot ser que no sigui possible desactivar els mecanismes de seguiment.

 

Quant de temps mantenim la seva informació

Anem a conservar la informació durant el temps necessari per als fins descrits en aquesta política de privacitat, i per un temps comercialment raonable després de la còpia de seguretat, arxiu, la prevenció del frau o la detecció, o amb fins d’auditoria, o com ho requereixi la llei.

PRIVACITAT DELS NENS

El lloc web no està dirigit a nens i està dissenyat per ser utilitzat únicament per adults. No recollim informació personal d’individus menors de 16 anys d’edat. Si vostè és menor de 16 anys, si us plau, no envieu cap informació personal a través d’aquest Lloc Web.

Recomanem activi el control parental per prevenir i controlar l’accés de menors de 16 anys a Internet i informar sobre aspectes relatius a la seguretat.

LLOC WEBS I SERVEIS DE TERCERS

El lloc web pot fer referència o proporcionar enllaços a altres pàgines web o recursos. Si té accés a qualsevol lloc web o recursos proporcionats per un tercer, no s’aplicarà la nostra política de privacitat. Les seves interaccions amb tals Llocs Webs i recursos estan subjectes a les polítiques de privacitat de tercers que els manegen. Llegiu aquestes polítiques acuradament per entendre com tractar les seves dades.

ACTUALITZACIÓ D'AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podem actualitzar aquesta política de tant en tant, i la versió actualitzada d’aquesta política serà efectiva després de la publicació. Si us plau, consulteu aquesta pàgina per revisar la versió més actualitzada d’aquesta política. Al continuar utilitzant aquest lloc web després d’una versió actualitzada ja publicada, l’usuari accepta que la nova política se li aplicarà.

 

Llei que regeix

Les condicions d’ús es regiran i interpretaran i aplicaran de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, o altres lleis aplicables sense tenir en compte conflictes de principis legals. La Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies s’exclou explícitament l’aplicació de les condicions d’ús.

FUR

Qualsevol disputa o reclamació relativa de qualsevol forma amb les condicions d’ús o el seu accés o ús des del Lloc Web, incloent però no limitat a, la validesa, l’aplicabilitat o interpretació de les condicions d’ús, es sotmeten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’Usuari, o si aquest no fos conegut o no disposés de domicili dins del territori nacional, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat on es trobi el club al què el client assisteix.